Winkelmand

Je winkelmandje is leeg.

Disclaimer Vernis Webshop

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Vernis Webshop. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vernis-Webshop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Vernis-Webshop. Zodra wij misbruik hiervan constateren zullen wij stappen ondernemen op basis van het schenden van intellectueel eigendom.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de juiste prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Vernis-Webshop te mogen claimen of te veronderstellen.

Vernis-Webshop streeft naar een zo actueel mogelijke website en werkt die zorgvuldig dagelijks bij. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Vernis Webshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via links verwijzen en aanvaarden op dat punt geen aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer te wijzigen en/ of aan te passen. U vindt altijd de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Disclaimer van de Vernis-Webshop.nl